Üzemeltető és tartalmi szerkesztő:Cégnév: DeliBox Hungarikum Kft.


Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Nádorliget utca 4.

Cégjegyzékszáma: 03-09-131285

Adószáma: 14519628-1-03

MKB Bank számlaszám: 10300002-10701500-49020012

Telefonszám: +36 1 25 52 888

E-Mail: hello@delibox.hu

Adatkezelés nyilvántartási számunk: Folyamatban

Copyright © - DeliBox Hungarikum Kft. - Minden jog fenntartva.

A weboldalon szereplő logókat, védjegyeket, cég-, márka- és termékneveket azok jogtulajdonosai birtokolják és védjegyoltalom alá esnek.Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi NyilatkozatA szabályzat és a nyilatkozat célja; az adatkezeléshez kapcsolódó adatok
A jelen szabályzat, illetve a nyilatkozat célja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő módon történjen, illetve, hogy a webshop vásárlói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről.

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására a jogszabályok keretei között. Az adatkezelő szerződéses partnerei révén mindent megtesz az adatok védelme, illetve azok biztonságos, sérülésmentes kezelése érdekében.

Az adatkezelő felelős a jelen szabályzat kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Az átadott adatok kezelője a DeliBox Hungarikum Kft.
(Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 4., Cégjegyzékszám: 03-09-131285, Adószám: 14519628-1-03) (Adatkezelő). Az adatkezelő elérhetősége: email: hello@delibox.hu, tel: +36 1 25 52 888Az adatkezelés jogalapja és korlátai
A vásárló a szurkolok.shop weboldalon történő vásárlásával a weboldal szerződéses feltételeit elfogadja. Az adatkezelés jogalapja így a vásárló kifejezett, írásbeli hozzájárulása.

Az adatkezelést a vásárló utóbb megtilthatja. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a vásárló a hozzájárulást az adatkezeléshez nem adja meg. Az adatkezelés megtiltása esetén a tiltás időpontjától a személyes adatok a webáruház adatbázisából törlésre kerülnek.Az adatkezelés célja
Az adatkezelő az adatokat

a honlapon megadott felhasználási célokra (megrendelés teljesítése);
a márkával kapcsolatos promóciós célokra (hírlevél küldésre) használja fel.
A személyes adatok ettől eltérően nem használhatóak fel. A személyes adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő, illetve szerződéses partnerei jogosultak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.A kezelt adatok fajtái, remarketing és adatgyűjtés
Az adatkezelő a vásárló szurkolok.shop weboldalon történő vásárlása esetén egyrészt 1) a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatokat (név, cím, telefonszám, email-cím) és a megrendelés teljesítéséhez szükséges más adatokat (méret), illetve 2) a weboldal felkeresésével kapcsolatos egyéb adatokat kezel. Amennyiben a vásárló az utóbbi adatok kezelését nem kívánja, úgy a számítógép személyes beállításának módosításával a cookie-k használatát korlátozhatja.

Az DeliBox Hungarikum Kft. a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozásában. A DeliBox Hungarikum Kft. az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.4.1 Cookie-kra vonatkozó szabályzat

Az z EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (a továbbiakban az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban információbiztonsági törvény) minden weboldal számára előírja, hogy hozzájárulást kérjen a cookie-k felhasználók számítógépére történő elhelyezéséhez.

A DeliBox Hungarikum Kft. ezúton kötelezettséget vállal, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén az általa kezelt személyes adatok védelmét biztosítja az információbiztonsági törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével.4.2 Milyen cookie-kat használ a delibox.hu és miért?

A cookie-k (sütik) olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak ellátva, és amelyet a webszerver küld el a látogató böngészőjének, ha az fogadni képes vagy Ön nem tiltja. A szurkolok.shop a cookie-kat weboldala működésének hatékonyabbá tételére használja és, hogy kellően tájékozott döntéseket hozhasson a honlap fejlesztését illetően. Személyes információk megszerzésére soha nem alkalmazza, nem használja egy-egy adott személy egyedi megközelítéséhez sem.

Önnek nem kötelező engedélyezni a cookie-k fogadását, azt böngészőjéből bármikor letilthatja, ellenben ebben az esetben le kell mondania a weblap tervezett felhasználói élményéről és funkcionalitásáról.4.3 Azonosító cookie-k
-ra vonatkozó részletes információkat az „Adatkezelési Szabályzat és Adatvédelmi Nyilatkozat” 1-7 pontja foglalja magába.4.4 Google Analytics statisztika cookie-k

Ezek segítségével nyomon követhetjük, hogyan használják látogatóink a honlapunkat, pl. hogy milyen oldalakat látogatnak. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas adatokat: minden adatgyűjtés névtelenül történik, és célja kizárólag az oldal teljesítményének javítása, valamint, hogy megtudjuk, mi iránt érdeklődnek a látogatók.

A Google adatvédelmi nyilatkozata (amely állandó rendszerességgel változhat) felvilágosítást nyújt arról, hogy a Google mit tesz a cookie-k által begyűjtött adatokkal.4.5 Kívülállók által használt cookie-k

Az oldalon más oldalakra is mutatnak hivatkozások, míg a YouTube-ról beágyazott videók futtatására alkalmas böngésző-bővítmények is használhatnak Cookie-kat. A Szurkolok.Shop nem tudja (nincs lehetősége) ellenőrzi az ilyen külső oldalak látogatásakor esetlegesen elküldött cookie-kat, mert azok önálló tartománynevével működnek. Az érintett oldalak cookie-használatra vonatkozó szabályzata érvényes.

A YouTube cookie-k csupán a lejátszás gombra kattintva kerülnek telepítésre. A YouTube adatvédelmi nyilatkozata, ami állandó rendszerességgel változhat, felvilágosítást nyújt arról, hogy a szolgáltató mit tesz a cookie-k által begyűjtött adatokkal.4.6 A cookie-k kezelése és törlése

Lehetőség van cookie-k törlésére, illetve annak tiltására, hogy a cookie-k adatokat jegyezzenek meg. Az ehhez szükséges parancs a legtöbb böngészőben a Beállítások (Options) menü Adatvédelem (Privacy) részében található. Minden böngésző felépítése más és más azonban, továbbá ezek az alkalmazások folyamatosan frissülnek. A beállítás pontos menetét megtalálja a böngészője Súgó (Help) menüjében.

A fenti tájékoztató célja, hogy eleget tegyünk azoknak a jogszabályoknak (EU ePrivacy Direktíva), amelyek alapján fel kell hívnunk a figyelmet a cookie-k használatára annak érdekében, hogy minden látogató tisztában legyen az oldalon használt cookie-k típusaival és ennek okával. Ezzel biztosítható a látogatóktól történő adatgyűjtés átláthatósága.További felvilágosítás az alábbi webhelyeken:

Cookie-kra vonatkozó információk: http://www.allaboutcookies.org

Ne feledje, Ön a honlap használatával automatikusan hozzájárul a cookie-k használatához.

Bármilyen, a cookie-k kezelésével kapcsolatos kérdését felteheti az hello@delibox.hu e-mail címen.Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés kezdő időpontja az az időpont, amikor a vásárló a weboldal használatának feltételeit elfogadja (azaz vásárol vagy regisztrál). Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulástól a megrendelés teljesítéséig, illetve az adatok törléséig kezeli.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

az arra jogosult kéri személyes adatok törlését;
az adatok kezelése jogellenes;
III. az adatkezelés célja megszűnt;

azt bíróság vagy az adatkezelési biztos elrendelte; vagy egyébként
azt törvény előírja.
A hozzájárulás tartalma
Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható.Az adatfeldolgozás
Az adatkezelő a webáruház üzemeltetése során adatfeldolgozót vehet igénybe. A webáruház üzemeltetése a Shopify Inc. rendszerén keresztül történik.A vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett az adatkezelőnél kérheti

a) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Felelősség
Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatkezelő a vásárló személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem köteles továbbá az adatkezelő a kárt megtéríteni annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.Jogorvoslatok
A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a megyei, illetve a Fővárosra illetékes bíróságon érvényesítheti, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5), telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A per az érintett lakóhelye szerinti bíróságon is megindítható.